Idea Stowarzyszenia „Życie z chorobą nie musi być smutne” imienia Karoli Majewskiej…

  • Pomoc niepełnosprawnym, chorym przewlekle oraz będącym w trudnej sytuacji materialnej pacjentom szpitali dziecięcych i oddziałów dziecięcych szpitali.
  • Wsparcie świetlic w szpitalach dziecięcych oraz w oddziałach dziecięcych szpitali, poprzez ich wyposażanie w urządzenia i zabawki.
  • Popularyzacja wolontariatu na rzecz pacjentów szpitali dziecięcych i oddziałów dziecięcych szpitali.
  • Popieranie i rozwijanie twórczości dzieci niepełnosprawnych, chorych przewlekle a także pacjentów szpitali dziecięcych i oddziałów dziecięcych w szpitalach.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
Prezes – Ryszard Majewski
Wiceprezes – Ewa Janiszewska
Skarbnik – Łukasz Głaczkowski